PROČIŠĆIVAČ "IZVOR"

Svaki stambeni objekat potrebuje izvore energije (struja, plin), pitku vodu i ispust za otpadne tvari. Iste mogu biti u obliku smeća koji se organizirano odvozi na deponije, dok je onaj - tekući, potrebno organizirati na specifičan način za svaki objekat. Postoji niz načina kako to riješiti sa manje ili više uspjeha. Urbanije sredine imaju kanalizaciju kao riješenje, dok se objekti na prostorima bez kanalizacije oslanjaju na septičke jame. Naš se sistem može ugrađivati u postoječe septičke jame, no bolje je problemu se okrenuti sasvim iz novog kuta.

“IZVOR” djeluje na principu biorazgrđivanja otpadnih voda. Sistem pomoću linearne zračne pumpe upuhuje kisik u sondu koja se montira u postojeću jamu. Kisik omogućuje život mikroorganizmima koji su zaduženi za razgradnju otpada u jami.

ZAMKE ZA ŠTETOČINE

Život na ovom svijetu buja na svim nivoima. Ljudi su svoj način života ogradili ogradama i uzgajaju biljke i životinje kako bi namirili svoje potrebe. Pri tome ponekada imaju problema sa raznim oblicima života koji iskorištavaju njihove napore kako bi lakše došli do hrane. Pri tome znaju napraviti velike materijalne štete. Ljudi su se onda okrenuli u borbu protiv štetočina na razne, opravdane i neopravdane načine.

Naš način obrane od štetočina ne radi žrtvu od životinje, a opet pomaže u uklanjanju štetočina iz naših dvorišta. Naše zamke love životinju i ne nanose joj fizička oštećenja, ali je vrlo lako možemo ukloniti iz našeg dvorišta i pustiti je uplašenu, ali živu, u njeno prirodno stanište.  Takva se životinja, po nekom pravilu, više ne vraća u kvar.

Scroll to Top